1-Apunts de Classe
Descripció
Temari
Data Alta
Data Modificació
Enllaç
Capítol 0
1-Apunts de Classe
25/01/2018
23/01/2017
Capítol 1
1-Apunts de Classe
29/01/2018
25/01/2017
Capítol 2
1-Apunts de Classe
02/02/2018
01/02/2017
Capítol 3
1-Apunts de Classe
13/02/2018
13/02/2017
Capítol 4
1-Apunts de Classe
14/02/2018
15/02/2017
Capítol 5
1-Apunts de Classe
23/02/2018
27/02/2017
Capítol 6
1-Apunts de Classe
19/03/2018
13/03/2017
Capítol 7
1-Apunts de Classe
12/04/2018
29/03/2017
Capítol 8
1-Apunts de Classe
13/04/2018
30/03/2017
Capítol 9
1-Apunts de Classe
28/04/2017
28/04/2017
Capítol 10
1-Apunts de Classe
28/04/2017
28/04/2017
Capítol 11
1-Apunts de Classe
17/05/2017
17/05/2017

2-Formulari
Descripció
Temari
Data Alta
Data Modificació
Enllaç
Formulari per entregues
2-Formulari
21/01/2016
21/01/2016
Formulari de Mecànica dels Medis Continus
2-Formulari
13/02/2017
13/02/2017

3-Material addicional
Descripció
Temari
Data Alta
Data Modificació
Enllaç
Llibre del curs (castellà)
3-Material addicional
23/01/2017
 
Llibre del curs (català)
3-Material addicional
23/01/2017
 
Llibre de problemes(castellà)
3-Material addicional
23/01/2017
 
Llibre del curs (anglès)
3-Material addicional
23/01/2017
 

4-Assignments
Descripció
Temari
Data Alta
Data Modificació
Enllaç
Trabajo Práctico 8
4-Assignments
03/04/2018